ASHTANGAYOGA lärarutbildning – 250 tim

Med ayurveda som inriktning

 

En utbildning för dig som vill fördjupa din egen förståelse för yoga, utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yoga.

Pågående utbildning:
8 helger under hösten och våren.
Sammanlagt 250 lektionstimmar. Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.
Huvudlärare: Pernilla Cristvall och AnneSophie Sjöblom, Agneta Beckman och Maria Olsten.

2019
Stockholm – nästa utbildning startar den september 2019

Infomöte:
10 april 2019, kl 16.30-17.15, boka här>>
15 maj 2019, kl 16.30-17.15, boka här>>

Plats: YogaDevi, Garvargatan 22

Boka-tidigt-erbjudande!

Så fort du betalt in din anmälningsavgift till yogalärarutbildningen yogar du gratis på våra mysoreklasser!

Pågående utbildning 2018/2019:
Asanas 1 • 14-16 sept 2018
Asanas 2 • 19-21 okt 2018
Ayurveda • 30 nov-2 dec 2018
Pranayama • 25-27 jan 2019
Yogafilosofi • 8-10 feb 2019
Chakra • 1-3 mars 2019
Yoga som yrke • 13-14 april 2019
Asanas 3 • 3-5 maj 2019

Pris hela 250-timmarsutbildningen: 38.000 kr (inkl. moms)

Avbokningsregler: Läs mer här om våra avbokningsregler.


Yogalärarutbildningen innehåller teori och praktik i yoga och dess livsstil såsom pranayama och meditation med ayurvedan som grund för att få en förståelse för helheten, det vill säga både för kropp, själ och sinne.

Det som är unikt med utbildningen är främst ayurvedan som inriktning. Både yoga och ayurveda har samma syfte och ursprung, de femtusenåriga vedaskrifterna, där man strävar efter att skapa balans i kropp och själ så vi kan känna lycka och förnöjsamhet utan yttre omständigheter. För att nå dit beskrivs olika tekniker att utöva som ayurveda, yogapositioner/asanas, pranyama och meditation. Dessa områden har vi som utgångspunkt i vår utbildning.

  • Du som deltagare får en individuell ayurvedisk konsultation och rådgivning som följs upp under kursens gång för att få en egen upplevelse av ayurvedan och dess effekter.

  • Du får också lära dig den västerländska respektive yogans anatomi, det vill säga både rörelseapparaten och kroppens alla energiflöden enligt yogan.

  • Under utbildningen ingår även föreläsningar/workshops med gästlärare som är experter inom sina områden.

  • Vi har små personliga grupper vilket skapar plats för individuell utveckling.

Utbildningen innehåller:

Praktik­:
• Ledda klasser och mysore i ashtangayoga
• Pranayama
• Meditation
• Ayurveda

Teknik:
• Ashtanga – upplägg nybörjare/fortsättning/mysore, vinyasaflödet, mantran, assistering/justering, linjering, tristana (drishti, ujjayi, bandhas) och mudras
• Ayurveda – ayurvedans grundfilosofi
• Meditation – tekniker
• Pranayama – andningsövningar anpassat till doshorna
• Yoga som yrke – hitta sin egen väg att undervisa
• Yoga och ayurveda som livsstil

Anatomi och fysiologi:
• Apana/prana, chakran, vayus, nadis/shrotas, koshas
• Påverkan av asanas på olika plan såsom energimässigt, fysiskt och ayurvediskt
• Röreleseapparaten

 Yogafilosofi:
• Yogans och ayurvedans historia
• Sanskrit (asanas, mantran mm)

Elevpraktik:
• Observering/assistering av klasser

Hemuppgifter:
• Litteratur
• Egen praktik
• Egen undervisning

I samarbete med Johan Ljungsberg och Skandinaviska Ayurveda-Akademin.

Boka och betala

Kom på ett infomöte eller  maila oss din intresseanmälan till tt@yogadevi.se med en kort presentation om dig själv, din bakgrund och varför du är intresserad av utbildningen. Därefter kontaktar vi dig personligen för vidare process i antagningen.

Boka-tidigt-erbjudande!

Så fort du betalt in din anmälningsavgift till yogalärarutbildningen yogar du gratis på våra mysoreklasser!