Yoga under mån-dagar

VID FULLMÅNE

Pranayama på fullmånedagar
Traditionellt praktiseras inte ashtangayoga på mån-dagar, det vill säga fullmåne och nymåne, då vi enligt yogan påverkas av naturens rytm och därmed månens energi.

Till våren har vi ledda pranayamaklasser istället för morgonmysore på alla fullmånedagar.

Datum:
12/11, 12/12

Tid: 6.30–7.45 (shalan öppnar kl 6.15)

Plats: Garvargatan 22

OBS! Gäller endast morgonmysoreklasserna.