Yoga under mån-dagar

VID FULLMÅNE

Pranayama på fullmånedagar
Traditionellt praktiseras inte ashtangayoga på mån-dagar, det vill säga fullmåne och nymåne, då vi enligt yogan påverkas av naturens rytm och därmed månens energi.

Till hösten kommer vi istället för morgonmysore att ha ledda pranayamaklasser på alla fullmånedagar.

Datum:
Onsdagen den 6 september
Torsdagen den 5 oktober

Tid: 6.30–7.45 (shalan öppnar kl 6.15)
Plats: Garvargatan 22

OBS! Gäller endast Mysoreklasserna.