HELGKURS MED GÄSTLÄRARE PETRI RÄISÄNEN FRÅN HELSINGFORS 12 - 14 2017 Anmälan start Januari 2017 - Nytt program kommer att uppdateras!

Fredag Mysore style klass  starttid, antingen kl. 06.00 eller kl. 08.15 . Och / eller eftermiddagsklass  kl. 19.00 - 20.30.  Innehåll - The Workshop Opening  Chanting,  Pranayama and Meditation.

Lördag  Mysore style klass starttid, antingen kl. 08.00 eller kl. 10.15. Och / eller eftermiddagsklass kl. 14.00 - 17.00. Innehåll - Inversions how to build strength and balance (physiscal and mental). For a lighter practice and smoother movement. This is mainly practical classes with acrobatic and balance asanas from the Ashtanga sequences.

Söndag Mysore style klass starttid, antingen kl. 08.00 eller kl. 10.15. Och / eller  eftermiddagsklass kl. 14.00 - 17.00. Innehåll - Body, mind, spirit and energy - the mind has many states and levels which are hidden for most of the people. We are practecing the mind and energy tricks for the bettter understanding of the limitless possibilities and layers in yogic life.

Kostnad för endast Mysore klasserna 1350 kr. och 500 kr. /  enstaka klass

Kostnad för endast eftermiddags kursen 1450 kr. För fredagen 250 kr. För lördag och söndag 600 kr. / klass.

Kostnad för hela kursen Mysore klasser och eftermiddag/kvälls klasser 2500 kr.

Anmälan via mejla till info@ashtangayoga.se   skriv din adress för registreringen och betalningen som är mot faktura som mejlas till dig. Meddela även önskemål på starttid Mysore klasser och om du vill gå någon av eftermiddags klasserna tack.