Ashtanga yoga

Enligt Sri K. Pattabhi Jois tradition

DSC_0032.JPG

Yoga är en livsfilosofi som ger dig möjlighet att frambringa en strålande vital kropp och själ. Om du praktiserar Ashtanga Yoga i dess rätta ordningsföljd kommer du gradvis att återupptäcka din fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet: det fysiska, det psykologiska och det andliga.

Genom att träna korrekt andning (Ujjayi Pranayama), kroppsställningar (Asanas) och fokuseringspunkter (dristi), kan vi lära oss att kontrollera våra sinnen och få en djupare förståelse för oss själva. Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet så leder det till en stabilitet i kropp och själ. “Ashtanga” betyder åtta delar. Dessa framställs av Patanjali som:

• Yama (självbehärskning)
• Niyama (disciplin)
• Asana (kroppsställningar)
• Pranayama (kontroll av andningen, andningsövningar)
• Pratyahara (tillbakadragande av sinnena från sina objekt)
• Dharana (koncentration)
• Dhyana (meditation)
• Samadhi (djupgående meditation)

 

Asana måste praktiseras för att man ska kunna utöva pranayama. Asana är dessutom en nyckel till utvecklandet av de olika yama och niyama. När dessa fyra yttre delar är fast förankrade kommer de återstående fyra inre delarna att utvecklas naturligt med tiden.

“Vinyasa” betyder att man synkroniserar andning med rörelse. Andningen är mycket viktig i yogan och styr rörelsen i en exakt ordningsföljd. När man synkroniserar rörelse med andning och tillämpar Mula Bandha och Uddiyana Bandha (lås) produceras en stark och intensiv inre värme. Värmen renar kroppens muskler och organ, driver ut oönskade gifter och frigör dessutom välgörande hormoner och mineraler som ger näring åt kroppen när svetten masseras tillbaka in i huden. Andningen reglerar vinyasa och ser till att blodcirkulationen effektiviseras. Resultatet blir en lätt och smidig kropp.

Det finns tre serier i Ashtanga Yoga-systemet. Den första serien (yoga chikitsa) avgiftar och renar kroppen. Fortsättningsserien (nadi shodana) renar nervsystemet genom att öppna och rensa energikanalerna. Den avancerade serien A.B.C.D. (sthira bhaga) integrerar träningens kraft, behag och grace, vilket förutsätter en högre grad av flexibilitet och ödmjukhet. Varje nivå ska fullföljas innan man går vidare till nästa och den bestämda ordningsföljden av asanas ska följas noggrant. Varje ställning är en förberedelse för nästa och bygger upp den styrka och balans som behövs för att gå vidare.

 

 
 

ASHTAGYOGA NYBÖRJARE

Om du inte har utövat ashtangayoga förut, börjar du på nybörjarnivå (även om du utövat någon annan yogaform tidigare). 

Varje astangayogautövare har klivit in på yogamattan för allra första gången och vi alla minns hur det kändes att vara nybörjare. För att komma igång och få en trygg start inför mysore, rekommenderar vi att gå steg för steg.

NYBÖRJARKURSER
Steg 1 Nybörjare
Du får i lugnt tempo lära dig grunderna i ashtangayogan.

Steg 1 & 2 Nybörjare och fortsättning
Under en hel termin går vi i en lite snabbare takt igenom både steg 1 och steg 2.

För killar Alla nivåer
Känner du dig stel och är kille är det här kursen för dig

FORTSÄTTNINGSKURSER
Steg 2 Fortsättning
I lugn takt fördjupar du dig i Ashtangayogan och får lära dig fler positioner.

MYSORE STYLE KURSER
Mysore Style 
Det traditionella sättet att utöva Ashtangayoga. Alla yogar i egen takt efter sin egen andning och kan ordningen på alla positioner.

Mysore Style passar dig som har gått minst en hel termin nybörjarkurs i Ashtangayoga och gärna en helgkurs i intro till Mysore Style och kan göra solhälsningarna, de flesta stående och en enklare avslutning på egen hand.

Läs mer om vilka dagar och tider under schema samt hur du bokar.